Upss… Coś nie tak z Twoją przeglądarką
Do poprawnego wyświetlania formularza zalecana jest przeglądarka Chrome lub Safari.
Blog

O tym, jak łączymy świeże spojrzenie stażystów z doświadczeniem specjalistów. Staż IT w Comarch okiem uczestników i liderów

Pragniesz rozpocząć karierę w branży IT? Zastanawiasz się, czy staż w Comarch to odpowiedni wybór dla Ciebie? W tym artykule splatamy głosy uczestników Stażu IT oraz liderów, którzy przyjmują studentów do swoich zespołów. Liczymy, że łącząc ich doświadczenia i spostrzeżenia, przedstawimy Ci kompleksowy obraz naszego programu i pomożemy w podjęciu decyzji o aplikowaniu. 

Do rozmowy zaprosiliśmy dwoje dyrektorów Comarch oraz troje byłych już uczestników stażu, którzy dziś pracują na stanowiskach juniorskich. W pytaniach poruszyliśmy kwestie, które najczęściej nurtują kandydatów, m.in. stażowe projekty, rolę mentora, ocenę postępów czy wskazówki dla kandydatów.  

Rola mentorów podczas Stażu IT w Comarch 

Osobą, która towarzyszy stażystom na początku ich drogi zawodowej, jest mentor, czyli doświadczony specjalista Comarch. Na czym polega jego rola? 

Marek Bogacki (Chief Information Officer, CIO): Rolą opiekuna stażystów jest ich wprowadzenie do firmy, a więc pomoc w pierwszych krokach po dołączeniu do zespołu. Oprócz pomocy w przygotowaniu narzędzi niezbędnych do pracy wprowadza stażystów do tematyki, którą zajmuje się zespół, pokrótce omawia poszczególne projekty i zadania. Opowiada o aktualnych potrzebach. Przedstawia stażystom także projekt/zadania, w których będą uczestniczyć. Wreszcie zapoznaje ich z resztą zespołu, i dba o to, by poczuli się komfortowo.

Na dalszym etapie opiekun monitoruje postępy w pracy, ale również reaguje na wszystkie zgłaszane problemy czy trudności, stale oferując swoją pomoc. Pomoc może być udzielona bezpośrednio przez opiekuna lub przez innego, doświadczonego specjalistę z zespołu. 

Na koniec stażu rolą opiekuna jest rozliczenie stażystów z wykonanej w ramach stażu pracy, a zatem ocena postępów oraz wyniku końcowego w odniesieniu do wyniku oczekiwanego. 

“Opiekun przez cały okres stażu służy poradą, wsparciem, wysłuchaniem.” 

Stażowy onboarding 

Wróćmy na chwilę do tematu wdrożenia. Opowiedzcie proszę, jak wyglądają pierwsze dni uczestników stażu w Waszych zespołach. 

Monika Miłek (Dyrektor Produkcji Business Intelligence): staż rozpoczyna się spotkaniem, na którym omawiane są zasady staży i nasza kultura pracy. Zapoznajemy też stażystę z bezpośrednim opiekunem, opowiadamy o projekcie, do którego dołączy. 

“Technologia zawsze jest zgodna z naszymi obecnymi projektami, ale też powinna być zgodna z kierunkiem rozwoju stażysty.” 

Kolejny punkt stażu w naszym zespole to dwa tygodnie rozgrzewkowej aplikacji. Każdy stażysta dostaje takie samo zadanie developerskie i przez dwa tygodnie je samodzielnie realizuje. Zadanie realizowane jest już w technologiach, w których potem stażysta będzie pracował podczas stażu. 

Po dwóch tygodniach projekt jest oceniany przez opiekunów. To z jednej strony ma na celu wprowadzić stażystę w nasze technologie, z drugiej pozwala nam określić poziom kompetencji stażysty. Po tym etapie łatwiej opiekunowi przydzielić stażyście zadania, które będą go rozwijały i będą wartością dodaną również dla naszych projektów. 

Marek: W pierwszych dniach stażysta zapoznaje się z zespołem, projektami, technologiami i narzędziami. Jednocześnie również, przy naszym wsparciu, organizuje sobie stanowisko pracy. Odbywa także szereg rozmów, w ramach których zostaje zapoznany z celami, strategią, ideą takiego podejścia, a nie innego, z potrzebami, które będzie musiał opracować w ramach stażu i z nałożonymi na niego zadaniami, terminami, zasadami współpracy itp. 

Cele stażystom zawsze są stawiane takie, aby wykonali konkretne zadanie. Najchętniej w całości, czyli od początku do końca. Wrzucanie stażystów do ogromnego i już trwającego projektu nie przynosi oczekiwanych efektów, gdyż staż jest zbyt krótki, aby stażysta zdążył zapoznać się z projektem, używanymi technologiami i zastanymi problemami. Dlatego wybieramy krótsze i łatwiejsze zadania możliwe do wykonania w całości w trakcie stażu. 

Takie podejście z jednej strony pozwala na maksymalne wykorzystanie trzech miesięcy stażu, z drugiej pokazuje stażystom cały proces realizacji zadania. To skutkuje zdobyciem konkretnego doświadczenia. 

Jak wygląda staż w Comarch? 

Przyjmijmy, że pierwsze dni oraz wdrożenie mamy za sobą i przystępujemy do “właściwego stażu”. Jak wygląda praca stażystów? 

Marek: Po wdrożeniu stażysta przystępuje do własnej pracy. W tym celu instaluje resztę niezbędnego oprogramowania, certyfikatów, narzędzi itp. oraz przechodzi szkolenie z ich wykorzystania. 

Bogatszy o taką wiedzę przystępuje do pracy praktycznej metodą małych kroków bądź od ogółu do szczegółu. Tym sposobem dzieli pracę na mniejsze, łatwiejsze kawałki i je realizuje, posiłkując się wiedzą i doświadczeniem osób z zespołu, w którym pracuje. Z czasem coraz mniej angażuje innych pracowników, a coraz więcej pracy realizuje samodzielnie. 

Wraz ze zdobywaniem swojej wiedzy i doświadczenia zaczyna spinać poszczególne kawałki w jedną całość. Jego postępy są cały czas monitorowane i kontrolowane przez opiekuna lub członka zespołu. W razie potrzeby praca jest korygowana wraz z pełnym wyjaśnieniem. Jak wspominałem wcześniej, najlepsze efekty daje powierzenie stażyście wykonania zadania w całości. Nie musi to być nic dużego i trudnego. Ważne, aby stażysta mógł wykonać tę pracę w całości. Tym samym nie tylko widzi naoczny efekt własnej pracy, ale też zapoznaje się z cyklem życia projektu od początkowej do końcowej fazy. 

Monika: 

"Staż u mnie w zespole nie polega na realizowaniu zadań, które potem odkładamy na półkę."

Stażyści stają się częścią zespołu i ich zadania są definiowane oczywiście adekwatnie do umiejętności, natomiast bardzo nam zależy, żeby je wykorzystać w bieżących projektach. Takie podejście do stażu - jak się okazuje - jest odbierane przez stażystów bardzo dobrze. To jest zupełnie inne podejście do pracy niż w projektach na studiach. U nas stażyści uczą się odpowiedzialności i poznają cały proces developmentu: od planowania, zdefiniowania zadań, implementacje, po testy. 

 

To dobry moment, by o stażowe projekty podpytać samych uczestników Stażu IT . Nad jakim projektem pracowaliście podczas stażu i z jakich technologii/narzędzi korzystaliście? 

Aleksandra Michalska (uczestniczka stażu na profilu programistycznym): Pracowałam nad napisaniem komunikatora dla jednej z naszych platform. Jako backend developer moim zadaniem było napisanie serwisu komunikatora na podstawie wymagań biznesowych. Używałam C#, platformy .NET oraz Entity Framework. 

Justyna Kożuch (uczestniczka stażu na profilu programistycznym): Podczas stażu miałam za zadanie stworzenie małej aplikacji rozgrzewkowej. Następnie pracowałam nad projektem aplikacji webowej do zarządzania bazami danych. Miałam do wykonania kilka zadań. Największym z nich było stworzenie widoku z historią zmian dokonanych przez użytkowników w całej aplikacji. Pracowałam z GitLabem oraz frameworkami Angular oraz .NET. 

Jakub Samel (uczestnik stażu na profilu cyber security): Pracowałem nad testowaniem różnych skanerów automatycznych podatności oraz manualnym testowaniem podatności. Moim głównym zadaniem było także konfigurowanie webserwerów, szczególnie Apache, oraz pisanie skryptów w bashu. 

 

Teraz nieco trudniejsze pytanie do byłych stażystów. Co było dla Was największym wyzwaniem i co pomogło Wam sobie z nim poradzić? 

Jakub: Dla mnie największym wyzwaniem podczas stażu było skonfigurowanie reguł do WAF (Web Application Firewall), które polegały na blokowaniu użytkowników po określonej liczbie requestów. Sprostaliśmy mu dzięki wspólnemu wysiłkowi całego zespołu oraz wsparciu naszego opiekuna. 

Justyna: Największym wyzwaniem było rozpoczęcie pracy z frameworkiem, z którym wcześniej nie miałam do czynienia, w projekcie, o którym nic nie wiedziałam. Dostałam jednak od zespołu dużo pomocy oraz wskazówek, dzięki którym łatwiej było mi się odnaleźć w nowej sytuacji. 

Ola: Dla mnie największym wyzwaniem była prezentacja projektu przed całym zespołem. Odpowiednie notatki i próbna prezentacja z mentorem stażu pomogła się do tego lepiej przygotować. 

Cenny feedback i atmosfera współpracy

Skoro już wiemy, jak wygląda praca stażystów w Comarch, wróćmy do liderów. Pytanie do Was. Jak wygląda ocena pracy stażystów w Waszych zespołach? W jaki sposób uzyskują feedback? 

Monika: W naszym zespole pierwsza ocena pracy stażysty jest po dwóch tygodniach, po aplikacji rozgrzewkowej. Wtedy stażysta dostaje pierwszy feedback od opiekuna. Oceniana jest jakość kodu, efekt końcowy, czy i w jakim procencie został osiągnięty, etc. Przez cały okres stażu stażysta pracuje ze swoim opiekunem. Opiekun ma obowiązek na bieżąco wspierać podopiecznych, weryfikować ich postępy, być mentorem i uczyć.  

Na koniec stażu odbywa się spotkanie podsumowujące naszą współpracę. To spotkanie ma kilka ważnych celów. Po pierwsze oceniamy pracę stażysty. Zawsze rzetelnie się do tego przygotowujemy. Zależy mi na obiektywnej ocenie i przekazaniu szczerego feedbacku. 

Z drugiej strony - i na to poświęcamy też sporo czasu - pytam stażystów, jak oceniają nasz staż pod wieloma aspektami: czy się nauczyli czegoś nowego, jak się pracowało w zespole, czy może wolą pracę indywidualną, czy definiowanie zadań i przekazywanie było wystarczająco jasne. Zawsze proszę o wymienienie zalet i wad stażu, pytam o technologie: czy to są technologie, w których chciałby się dalej rozwijać czy jednak nie. 

No i oczywiście również to stażysta wystawia ocenę nam, a my wyciągamy wnioski. Jeśli tylko możemy coś poprawić, to w kolejnym roku nad tym pracujemy. 

Marek: Częściowo opowiedziałem o tym już wcześniej. Każdy stażysta realizując zadania siłą rzeczy ma mnóstwo pytań. Po samych pytaniach widać, czy idzie w dobrym kierunku. Dodatkowo praca jest okresowo sprawdzana. Najlepszą oceną jest wykonanie całościowo danego zadania, gdzie z niczego na początku mamy wykonane zadanie na koniec stażu (np. działający system: mały, bo mały, ale jednak postawiony, skonfigurowany i uruchomiony własnoręcznie). Stażysta, który realizował takie zadanie sam lub w grupie stażystów, ma pełne poczucie wartości i wykonanej pracy. Jednocześnie należy podkreślić, iż stażysta nie jest pracownikiem, a więc otrzymuje "taryfę ulgową", gdzie w dużym stopniu bierzemy pod uwagę chęci i zaangażowanie, a nie tylko sam efekt pracy. 

To może teraz wrócimy do byłych stażystów. Jak wspominacie współpracę z zespołem i mentorem? 

Ola: Pracowałam w niewielkim zespole: dwie osoby + mentor. Na początku ustaliliśmy, co trzeba zrobić i w jaki sposób rozdzielimy zadania między dwie osoby w naszym zespole. Mentor też regularnie robił nam code review i odpowiadał na pytania. Dogadywaliśmy się dobrze i w przypadku jakichś wątpliwości omawialiśmy wspólnie, w jaki sposób należy podejść do danego problemu. 

Jakub: W moim zespole były jeszcze trzy osoby, z którymi dzieliłem pokój, co stworzyło bardzo przyjazną atmosferę. Codziennie mieliśmy okazję grać w ping ponga we czwórkę, co dodatkowo integrowało nas jako zespół. Atmosfera w biurze była bardzo pozytywna i sprzyjająca nauce. 

Współpraca ze stażowym mentorem była bardzo konstruktywna. Spotykaliśmy się prawie codziennie, gdzie omawialiśmy nasze postępy oraz wszelkie pytania i wątpliwości. Mentor przekazywał nam również wiedzę o strukturze firmy oraz projektach i produktach, co bardzo pomagało nam zrozumieć kontekst naszej pracy. 

Justyna: W moim zespole, oprócz doświadczonych programistów, znajdowali się także dwaj inni stażyści. Dzięki temu, że mieliśmy możliwość zgłaszania się do mentora oraz pomagaliśmy sobie nawzajem, atmosfera była bardzo przyjazna. Mentor zawsze służył mi pomocą w razie potrzeby, starając się zapewnić wsparcie, bez wywoływania dodatkowego stresu. Wspominam tę współpracę bardzo pozytywnie. 

 

Wszyscy po stażu otrzymaliście ofertę dalszej pracy w Comarch i przyjęliście ją. Opowiecie, dlaczego zdecydowaliście się z nami zostać? 

Jakub: Zdecydowałem się zostać w Comarch po stażu, ponieważ czułem, że istnieje tutaj potencjał do dalszego rozwoju. Byłem przekonany, że firma oferuje świetne warunki pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego w obszarze cyberbezpieczeństwa, który mnie bardzo interesuje. 

Justyna: Zdecydowałam się na dalszą pracę w Comarchu po stażu, ponieważ jest to branża, z którą wiążę swoją przyszłość. Dodatkowo zachęciła mnie możliwość dopasowania czasu pracy do ilości zajęć na uczelni w tym możliwość pracy na niepełny etat. 

Ola: Zostałam, ponieważ projekt, nad którym pracowałam był ciekawy, a sam zespół bardzo zgrany i pomocny. 

Staż IT w Comarch – dla kogo? 

A teraz pytanie, które pomoże czytelnikom ustalić, czy to ich szukamy. Komu polecilibyście staż? Jak byście opisali dobrego kandydata lub kandydatkę? 

Ola: Poleciłabym staż każdemu, kto chciałby wejść w branżę informatyczną. Moim zdaniem najważniejszą cechą, jaką powinni posiadać kandydaci, jest chęć do nauki i szukania informacji. Ponadto ważna jest komunikatywność – w końcu nie pracujemy samodzielnie, tylko w zespołach. 

Jakub: Poleciłbym staż osobom, które są zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Kandydat powinien być otwarty na naukę, mieć umiejętność pracy w zespole oraz być zmotywowany do rozwoju swoich umiejętności. 

Justyna: Staż poleciłabym każdej osobie, która zastanawia się nad pracą w IT. Jest to doskonała okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę, nauczyć się wielu nowych rzeczy oraz przekonać się, czy jest to praca, z którą chce się wiązać przyszłość. 

 

Teraz poprosimy o głos liderów. Wiemy już, że szukamy osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w branży IT, które już posiadają pewną wiedzę w danej dziedzinie i pragną ją przełożyć na praktykę. Jakie kompetencje miękkie uważacie za cenne u kandydatów? 

Marek:

Od stażysty nie wymagamy głębokiej wiedzy. Ta przychodzi z czasem i z doświadczeniem. Niemniej wymagamy podstaw do poruszania się w obszarach, w których staż będzie odbywany.

Najważniejsze są chęci do rozwoju, do nauki nowych technologii czy narzędzi, chęci do pracy zespołowej i współpracy z innymi pracownikami. Otwartość, szczerość i ambicja pozwalają na osiągnięcie najlepszych efektów. 

Monika: Zacznę od komunikacji i współpracy. Stażysta zostaje częścią naszego zespołu. Ważne jest, żeby potrafił słuchać i jasno zadawać pytania, żeby nie bał się zgłaszać swoich pomysłów. Kreatywność jest zawsze mile widziana. Z umiejętności miękkich wymieniłabym jeszcze samodyscyplinę i zarządzanie czasem. To ważna cecha, która przy realizacji trudnych zadań jest pomocna przy definiowaniu priorytetów i dotrzymywaniu terminów. 

 

Ostatnie pytanie do dyrektorów. Czego Wy się nauczyliście pracując ze stażystami? 

Monika: Praca ze stażystami nauczyła mnie przede wszystkim otwartości na różnorodne perspektywy. Uczestnicy stażu często mają świeże spojrzenie na problemy i projekty, co może prowadzić do nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań. Stażyści potrafią być kreatywni, elastyczni i otwarci na nowe zadania, co ma pozytywny wpływ na cały zespół. Dodatkowo współpraca ze stażystami uczy lepiej zrozumieć jak współpracować z młodszym pokoleniem. Mogę dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby, oczekiwania i preferencje w zakresie pracy. 

Marek: Cierpliwości ;). A tak naprawdę nie o samą cierpliwość chodzi, tylko o przypomnienie sobie własnych początków. Nikt nie urodził się z daną wiedzą. Obecnie wszystko wydaje nam się być proste, ale na początku tak nie było. Stażyści nam to przypominają i pokazują, że rozwój pracownika jest równie ważny, co rozwój samych narzędzi i technologii. 

Moniko, Marku. Bardzo dziękujemy, że poświęciliście nam czas i opowiedzieliście o swoich doświadczeniach.

Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, czy warto aplikować, co powiedzieliby takiej osobie byli stażyści? 

Jakub: Powiedziałbym takiej osobie, że staż to świetna okazja do zdobycia praktycznego doświadczenia w branży IT. Będzie miała możliwość pracy z profesjonalistami, nauki od mentorów oraz poznania różnych technologii i narzędzi stosowanych w branży. Staż w naszej firmie może być doskonałym punktem wyjścia do kariery w dziedzinie IT. 

Justyna: 

Nawet jeśli nie jesteś pewny/a, czy dasz sobie radę, zaryzykuj! Staż jest doskonałą okazją do nauki, a wokół będzie mnóstwo osób gotowych Ci pomóc. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. 

Ola: Warto dać sobie szansę i spróbować. 

Olu, Justyno, Jakubie: bardzo Wam dziękujemy, że zgodziliście się zostać naszymi ambasadorami i podzieliliście się swoimi wrażeniami. Osobom, które doczytały do końca, przypominamy, że aplikacje na Staż IT 2024 przyjmujemy do 24 kwietnia i ani chwili dłużej, dlatego nie ma na co czekać. Ofertę znajdziecie tutaj

Dodaj komentarz

   Adres e-mail nie zostanie opublikowany
      Komentarze
      (0)

       Najczęściej czytane w kategorii Praca w IT