Upss… Coś nie tak z Twoją przeglądarką
Do poprawnego wyświetlania formularza zalecana jest przeglądarka Chrome lub Safari.
Blog

Kompetencje przyszłości - klucz do sukcesu w dynamicznym środowisku biznesu

Rynek pracy czekają duże zmiany. Dawno minęły czasy, gdy sama wiedza teoretyczna zapowiadała dobrze rozwijającą się karierę. Obecnie oprócz znajomości teorii, wymagane jest łączenie umiejętności twardych jak i miękkich. Kluczowe umiejętności obejmują dziedziny, które odzwierciedlają zmianę w kierunku napędzanego technologią świata.

Według raportu World Economic Forum - co drugi pracownik będzie musiał się przekwalifikować do 2025 roku. Jest to efekt ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 oraz rosnącej automatyzacji, a także wpływu AI. Rewolucja technologiczna wymusza zmiany w kształceniu, zawodach, strukturze zatrudnienia, generuje nowe miejsca pracy i pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności.

Oto przegląd kluczowych kompetencji przyszłości, które stanowią fundament dla sukcesu w dynamicznym świecie biznesu:

 1. Krytyczne myślenie/umiejętność rozwiązywania problemów - jest zdolnością, która pozwala jednostkom, analizować, oceniać i formułować trafne decyzje w różnorodnych sytuacjach. Osoby posiadające tę kompetencję potrafią analizować sytuacje, identyfikować problemy, formułować hipotezy i podejmować trafne decyzje.
 2. Kreatywność - jest zdolnością, generowania nowych i wartościowych pomysłów, rozwiązań oraz tworzeniem oryginalnych konceptów. Kandydaci Ci wyróżniają się zdolnością do generowania oryginalnych i wartościowych pomysłów oraz znajdowania nietypowych rozwiązań problemów.
 3. Komunikacja interpersonalna - jest umiejętnością efektywnego przekazywania informacji, wyrażania myśli, uczuć, potrzeb i oraz słuchania i zrozumienia innych osób w relacjach międzyludzkich. Człowiek potrafi budować pozytywne relacje, rozwiązywać konflikty, współpracować z innymi oraz skutecznie się komunikować.
 4. Aktywne uczenie się - jest zdolnością systematycznego i skoncentrowanego rozwijania swoich umiejętności, wiedzy w perspektywie całego życia. Osoby posiadające te kompetencję są: chętne do zdobywania wiedzy, otwarte na nowe doświadczenia poprzez aktywne angażowanie się w proces uczenia się.
 5. Korzystanie z nowych technologii i ich projektowanie - kompetencja efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi, aplikacji, rozwiązań technologicznych, w celu osiągania celów zawodowych lub osobistych. Jednostki potrafią korzystać z istniejących technologii jak i posiadają zdolność do projektowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
 6. Inteligencja emocjonalna (EQ) - jest predyspozycją rozumienia, wyrażania, kontrolowania i zarządzania własnymi emocjami. Pracownicy dysponujący tymi umiejętnościami są świadomi swoich uczuć i potrafią skutecznie nimi zarządzać, co przekłada się na lepsze relacje interpersonalne, efektywne rozwiązywanie konfliktów.
 7. Umiejętności przywódcze - są zestawem umiejętności i cech przywódczych, które pozwalają jednostkom skutecznie kierować, motywować, inspirować w dążeniu do wspólnych celów. Obejmują zarówno umiejętności techniczne jak i miękkie, które są niezbędne do zarządzania ludźmi i zespołami.

Wpływ automatyzacji rynku i AI na kompetencje przyszłości

Automatyzacja rynku i sztuczna inteligencja (AI) rewolucjonizują obecnie rynek pracy, zmieniając nie tylko sposób, w jaki obowiązki są wykonywane, ale przede wszystkim wymagane umiejętności i kompetencje pracowników. Przekształcają one krajobraz zawodowy, stawiając przed pracownikami i pracodawcami nowe wyzwania i możliwości. W odpowiedzi na te zmiany ważne jest, rozwijanie zarówno kompetencji technicznych, miękkich oraz gotowość do ciągłego uczenia się, jak i adaptacji do nowych warunków pracy.

Podsumowując, omówione kluczowe kompetencje przyszłości nie ograniczają się do konkretnych branż, są uniwersalne, ale będą niezbędne w dynamicznym środowisku biznesu, które zmienia się wskutek automatyzacji rynku i rozwoju sztucznej inteligencji. Krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja interpersonalna, aktywne uczenie się, korzystanie z nowych technologii, inteligencja emocjonalna, umiejętności przywódcze są kluczowymi umiejętnościami, które będą decydować o sukcesie zawodowym w nadchodzących latach. Ich rozwój jest kluczowy zarówno dla jednostek, jak i organizacji pragnących osiągnąć przewagę konkurencyjną w szybko zmieniającym się świecie biznesu.

Dodaj komentarz

   Adres e-mail nie zostanie opublikowany
      Komentarze
      (0)

       Najczęściej czytane w kategorii Poradnik