Szukaj ofert

Upss… Coś nie tak z Twoją przeglądarką
Do poprawnego wyświetlania formularza zalecana jest przeglądarka Chrome lub Safari.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki z grupy Comarch - rekrutacje

ADMINISTRATOR, PRZEDSTAWICIEL, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Administratorami danych osobowych są spółki z Grupy Comarch. Aktualna lista spółek z Grupy Comarch oraz ich dane kontaktowe dostępne są na stronach:

https://www.comarch.pl/o-firmie/grupa-kapitalowa-i-spolki-stowarzyszone/

https://www.comarch.pl/kontakt/spolki-zalezne-i-stowarzyszone/

 
Spółki z Grupy Comarch mające siedzibę poza UE wyznaczyły na swojego przedstawiciela główną spółkę w grupie, tj. Comarch S.A.

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółki z Grupy Comarch do celów rekrutacyjnych prosimy kierować na adres : iod@comarch.pl.

Inspektora Ochrony Danych wyznaczyły spółki : Comarch S.A.(kontakt : iod@comarch.pl), Comarch Polska S.A. (kontakt: iod@comarch.pl), CA Consulting S.A. (kontakt: iod@comarch.pl), Comarch Software und Beratung AG (kontakt: datenschutzbeauftragter@comarch.de), Comarch AG (kontakt: datenschutzbeauftragter@comarch.de), Comarch SAS (dpo@comarch.fr) oraz Comarch Healthcare S.A. (kontakt: iod@imed24.pl).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Na stronie kariera.comarch.pl udostępniamy: formularz kontaktowy, formularz do wysłania przypomnienia o ofercie pracy (dostępny tylko na wersji mobilnej) oraz formularze rekrutacyjne.

W przypadku wysłania formularza kontaktowego - Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania. W przypadku wysłania formularza dotyczącego przypomnienia o ofercie - Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania Ci przypomnienia o wybranej przez Ciebie ofercie pracy.

W przypadku wysłania formularza rekrutacyjnego związanego z konkretną ofertą - Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranego przez Ciebie procesu rekrutacji oraz, o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę, do celu innych (obecnych i przyszłych) rekrutacji. W przypadku wysłania ogólnego formularza rekrutacyjnego (nie związanego z konkretną ofertą) lub dostarczenia nam dokumentów rekrutacyjnych w inny sposób - Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji różnych (obecnych i przyszłych) procesów rekrutacji.

W przypadku podania nam Twoich danych w inny sposób np.  przez portale społecznościowe (między innymi Facebook, LinkedIn)- Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkretnego wybranego dla Ciebie procesu rekrutacji lub w celu realizacji różnych (obecnych i przyszłych) procesów rekrutacji, o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę.

W ramach realizacji procesów rekrutacji, podane przez kandydata dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podane dane nie są jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


ZAKRES DANYCH, OKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W przypadku wysłania formularza rekrutacyjnego związanego z konkretną ofertą - podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów do pracy obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, , dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO[i] (podjęcie działań przed zawarciem umowy). Jeżeli udostępniasz nam poprzez ten formularz inne dane lub dokumenty, to będą one przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która jest wyrażana przez samo wysłanie formularza (w celu konkretnej rekrutacji) lub zaznaczenie checkboxa (dla innych rekrutacji).

W przypadku wysłania ogólnego formularza rekrutacyjnego (nie powiązanego z konkretną ofertą) lub dostarczenia nam dokumentów rekrutacyjnych w inny sposób oraz jeżeli udostępniasz nam Twoje dane poprzez formularz kontaktowy lub formularz dotyczący przypomnienia o ofercie - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda, przy czym w takim wypadku już samo wysłanie formularza lub dostarczenie nam dokumentów rekrutacyjnych w inny sposób oznacza Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Nie wypełnienie pól formularza wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i sam decydujesz o zakresie danych udostępnionych w formularzu, w udostępnianych dokumentach lub w innej formie w toku rekrutacji. 

Podanie nam Twoich danych w inny sposób np. przez portale społecznościowe (miedzy innymi Facebook , LinkedIn) jest równoznaczne z Twoją zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Spółki z Grupy Comarch do celów rekrutacji – w takim wypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda.

Udział w rekrutacjach spółek z grupy Comarch oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, możesz cofnąć Twoją zgodę w każdym czasie. W celu cofnięcia zgody lub rezygnacji
z udziału w rekrutacji prosimy przesłać odpowiednie oświadczenie korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata przed cofnięciem przez niego zgody.

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej.


UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do : dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda). Pytania i wnioski prosimy kierować na adres: iod@comarch.pl.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


ODBIORCY


Dane kandydatów do pracy mogą być udostępniane spółkom z Grupy Comarch oraz usługodawcom,
z którymi spółki z Grupy Comarch podejmują współpracę w zakresie niezbędnym do obsługi działalności spółek z grupy Comarch, w tym usługodawców w zakresie prowadzenia i promocji rekrutacji, doradców prawnych i kadrowych.

Dane przechowywane są na serwerach Comarch S.A., jednak mogą być dostępne zdalnie dla przedstawicieli innych spółek z Grupy Comarch. W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w którym prowadzi działalność spółka z grupy Comarch.
W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, spółki z grupy Comarch stosują odpowiednie zabezpieczenia co do zasady poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy. Zapytania dotyczące przekazywania danych do innych państw oraz sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować na adres iod@comarch.pl.


ZAKRES ZASTOSOWANIA NINIEJSZEJ INFORMACJI


Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki z Grupy Comarch stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest udostępniana w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych spółek z Grupy Comarch.

Wersja obowiązująca od 27.01.2020

[i] RODO – oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)