Czym się zajmujemy?

W sektorze Administracja Publiczna Utilities i Samorządy realizujemy projekty dla centralnej administracji państwowej. Są to często rozwiązania dedykowane konkretnym klientom.

  • Świadczymy zaawansowane usługi z zakresu utrzymania i zarządzania infrastrukturą oraz przetwarzania dużych wolumenów danych,
  • Dostarczamy i implementujemy własny system Comarch e-Urząd dedykowany dla administracji lokalnej,
  • Wdrażamy systemy klasy ERP II w jednostkach samorządowych, na uczelniach wyższych, w szpitalach, instytucjach leasingowych i w przedsiębiorstwach komercyjnych,
  • Nasze rozwiązania pomagają realizować ideę smart city,
  • Współpracujemy z wojskiem i instytucjami mundurowymi w zakresie systemów dowodzenia klasy C3ISR (command and control, communications, intelligence, surveillance and reconnaissance). 

 

 

Prowadzone projekty

  • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - projekt SL2014 – rozwiązanie wspierające proces zarządzania i monitorowania programów operacyjnych współfinansowanych z UE. W systemie (składającym się z części webowej i bazodanowej) gromadzone są wszystkie dokumenty związane z pozyskiwaniem oraz certyfikacją środków unijnych. 
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – portal obsługujący ponad 300 placówek (ambasad i konsulatów) na świecie. 
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – utrzymanie systemów Windows w około 400 jednostkach oraz obsługa systemu pocztowego dla 12000 użytkowników.  
  • Wdrożenia Comarch ERP Enterprise w wielu Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej,  Urzędach Miast, oraz na wielu uczelniach wyższych (w zakresie Front i backoffice). 

 

Nasi klienci

Technologie

Realizując nasze projekty, korzystamy z technologii: 

Poznaj inne sektory Comarch